Przetargi

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2017r poz. 1579 z późn. zm.)

Działając na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę węgla na potrzeby Gminy Harasiuki dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

 

WĘGLOPASZ „ Sp. z o.o.

60 – 648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6

 

Uzasadnienie wyboru :

Wykonawca w wyniku oceny ofert uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

 

W prowadzonym postepowaniu złożono następujące oferty :

 

Lp.

Nazwa

i adres wykonawcy

Cena

brutto oferty

Kryterium

cena 100%

(liczba pkt).

Łączna liczba punktów

1.

WEGLOPASZ” Sp. z o.o.
60 – 648  Poznań,
ul. Piątkowska 149/6

67 404,00

100

100

 

Wójt Gminy Harasiuki

/-/ Henryk Bździuch

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-10-08
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2018 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 260
08 października 2018 14:28 Waldemar Kuś - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)