Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 000 euro jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.

Harasiuki, dnia 2020-01-07.

RRG.III.2713.1.2020

Na podstawie art. 13a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) Wójt Gminy Harasiuki przedstawia :

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień o wartości powyżej 30 000 euro jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postepowania

1.

Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko, gmina Harasiuki – etap II.

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

170 000,00

I kwartał 2020

2.

Dostawa i montaż odnawialnych żródeł energii w ramach projektu pn. „ Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki”.

Dostawa

przetarg nieograniczony

10 490 216,44

II kwartał 2020

3.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Harasiuki

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

250 000,00

II kwartał 2020

 

Wójt Gminy

/-/Krzysztof Kiszka

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-01-07
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2020 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 314
08 stycznia 2020 15:12 (Waldemar Kuś) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)