Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko – Etap II”.

Harasiuki, dnia 2020-01-21

Gmina Harasiuki

37-413 Harasiuki 112A

RRG.III.271.1.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko – Etap II”.

Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający   przedstawia poniżej informację  z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 21 stycznia  2020 r . o godz. 10 15.

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia 170 000,00 zł.

Zestawienie  ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IZOTERM Zbigniew Łata
37 – 464 Stalowa Wola ul. Sandomierska 64

235 466,11

60 miesięcy

2.

Usługi Remontowo-Budowlane MALBUD Andrzej Małek
Sarzyna 763,
37 – 310 Nowa Sarzyna

169 300,30

60 miesięcy

3.

SUPEREX Janusz Rozlazły
Giedlarowa 1024
37 – 300 Leżajsk

158 492,88

60 miesięcy

4.

REM-BUD Tadeusz Piela
37 – 312 Łętownia 204

168 862,81

60 miesięcy

5.

Firma Usługowo-Handlowa
„MAJSTER” Krzysztof Bieńko
ul. Mostowa 1,
37 – 418 Krzeszów  n/Sanem

164 940,00

60 miesięcy

Termin  wykonania zamówienia:  do dnia 29 maja 2020 r.

Warunki płatności : 30 dni.

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-01-21
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 stycznia 2020 12:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 419
21 stycznia 2020 12:17 (Waldemar Kuś) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)