Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zamówienia pn. „Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Hucie Podgórnej”.

RRG.III.271.6.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Hucie Podgórnej”.

Działając w oparciu o art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), poniżej   przedstawiam informację  z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy  w dniu 3 sierpnia 2020 r. o godz. 12 10.

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - 400 000,00 zł.

 

Zestawienie  ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

Nr oferty

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

Termin dostawy

Okres gwarancji

1.

DRAGON S.C.
S. Kucharz,
B. Dudek
Dąbrowa Górnicza
ul. Kazdębie 121

387 656,64

30 dni

48 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
BIBMOT BIK Spółka Jawna 39 – 300 Mielec
ul. Drzewieckiego 1

387 500,00

30 dni

48 miesięcy

 

Warunki płatności : do 30 dni.

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Kiszka

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-08-03
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wanda Farion
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 sierpnia 2020 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 144
03 sierpnia 2020 13:27 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 sierpnia 2020 13:27 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 sierpnia 2020 13:26 (Waldemar Kuś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)