Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie niżańskim udzielana za pomocą środków porozumiewania się na odległość – do odwołania

 

 

Informuję, że porady prawne i obywatelskie we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez Powiat Niżański będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem e-mail) – do odwołania. 

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail (npp@powiat-nisko.pl) wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

 

Wniosek pdf – link

Wniosek docx – link

 

Informuję również, że w przypadku braku dostępu do internetu oświadczenie o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej można składać ustnie pracownikowi Starostwa Powiatowego w Nisku, który pod numerem telefonu 833 – 450 – 012 umawia terminy porad, z podaniem danych (imię i nazwisko, adres, nr PESEL – w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), które są wymagane w obowiązującym oświadczeniu.  

 

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz


 KOMUNIKAT

 

Starosty Niżańskiego

z dnia 13 marca 2020 r.

 

 

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracam się z prośbą o czasowe ograniczenie osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Niżańskiego. W okresie od dnia 13 marca do dnia 31 marca 2020 r. dyżury w ramach punktów NPP/NPO będą prowadzone wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zorganizowania porad za pomocą środków porozumiewania się na odległość (porady telefoniczne) lub umówienia wizyty w terminie późniejszym – po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerem telefonu 833 – 450 – 012 lub na e-mail npp@powiat-nisko.pl

 

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

 

Wniosek – link

Oświadczenie – link

Klauzula – link  

 

Wszelkie bieżące informacje na temat funkcjonowania porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Niżańskiego będą zamieszczane na stronie www.powiatnizanski.pl w zakładce „Pomoc prawna”.

 

Starosta Niżański 

Robert Bednarz  

 

 

 

  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2020 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Waldemar Kuś
Ilość wyświetleń: 149
30 marca 2020 15:15 (Waldemar Kuś) - Zmiana treści zakładki.
30 marca 2020 15:14 (Waldemar Kuś) - Zmiana treści zakładki.
30 marca 2020 15:13 (Waldemar Kuś) - Zmiana treści zakładki.