Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m że w dniu 18 czerwca 2019r. dokonano uzgodnień...

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu niżańskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku z dnia 13 czrwca 2019r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu niżańskiego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 4 czerwca 2019r. znak RRG.II.6733.3.2019 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsię-wzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd, gmina Harasiuki”

RRG.II.6733.3.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 4 czerwca 2019 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730 / oraz art. 61 § 1, § 4 i 5, i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730/ oraz art. 61 § 1, § 4 i 5 / Dz. U. z 2018 r. poz. 2096...