Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej oznaczonej nr dz. 103/3 położonej w miejscowości Harasiuki, wywie

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia wodnoprawnego na przejście odcinka sieci kanalizacyjnej przez rzekę Tanew.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia wodnoprawnego na przejście odcinka sieci kanalizacy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia : „Przebudowa odcinka linii SN 15 kV napowietrznej na kablową Harasiuki –Gózd Lipiński”

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730 / oraz art. 61 § 1, § 4 i 5, i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 10 stycznia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia oznaczonej nr dz. 148/1, 229/3, 239 położonej w miejscowości Harasiuki, wywiesza się na okres 21 dni...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 4 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia oznaczonej nr dz. 157/1 położonej w miejscowości Harasiuki zabudowanej budynkiem szkoły

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 29 listopada 2019 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

OBWIESZCENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w Rzeszowie z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w Rzeszowie z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadom