Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wydaniu decyzji. z dnia 30 czerwca 2020r.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wydaniu decyzji.

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu pn.: "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030r."

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu pn.:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 24 czerwca 2020 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2020 rok

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.17 i 278 ) Wójt Gminy Harasiuki ogłasza: Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w któryc

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 3 czerwca 2020 r. o podaniu do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Nr RRG-IV.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R od km 0+000 do km 3+170 Huta Podgórna – Szeliga.”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 3 czerwca 2020 r. o podaniu do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Nr RRG-IV.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.