Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Harasiuki podaje do publicznej wiadomości decyzję z dnia 10 kwietnia 2019r. znak RRG-IV.6233.1.2019 w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wójt Gminy Harasiuki podaje do publicznej wiadomości decyzję z dnia 10 kwietnia 2019r. znak RRG-IV.6233.1.2019 w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 18 marca 2019r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu w dniu 18 marca 2019r. decyzji o środowiskowych uarunkowaniach, bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi nr 858 - Krzeszów"

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 18 marca 2019r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu w dniu 18 marca 2019r. decyzji o środowiskowych uarunkowaniach, bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi nr 858 - Krzeszów"

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 18 marca 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uarunkowaniach, bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi nr 858 - Krzeszów"

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 18 marca 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uarunkowaniach, bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi nr 858 - Krzeszów"

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - granica województwa.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - granica województwa.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi powiatowej od drogi nr 858 - Krzeszów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi powiatowej od drogi Nr 858 - Krzeszów

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Derylaki i Huta Krzeszowska oraz rurociągu kanalizacji tłocznej łączącego miejscowości Huta Krzeszowska i Huta Nowa z oczyszczalnią ścieków w gminie Harasiuki.”

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Derylaki i Huta Krzeszowska oraz rurociągu kanalizacji tłocznej łączącego miejscowości Huta...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Derylaki i Huta Krzeszowska oraz rurociągu kanalizacji tłocznej łączącej miejscowości...