Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym ozn. nr dz. 896 położonej w Banachy został wywieszony na okres 21 dni...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 Listopada 2017r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j. t. Dz. U. z 2017r poz. 1073 ) Zawiadamiam że w dniu 27 listopada 2017 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego w miejscowości Hucisko....

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 Listopada 2017r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j. t. Dz. U. z 2017 r poz. 1073 ) Zawiadamiam że w dniu 21 listopada 2017 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego parkowego w miejscowości...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 13 listopada 2017r w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1073 ) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) Zawiadamiam że w dniu 11.11.2017 r. dokonano uzgodnień projektu decyzji...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 13 listopada 2017r w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1073 ) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) Zawiadamiam że w dniu 11.11.2017 r. dokonano uzgodnień projektu decyzji...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm./ zawiadamia się, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, został wywieszony na 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki, w dniach od 9 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 09.10.2017 r zostało wszczęte...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 września 2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego parkowego w miejscowości Harasiuki.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 28.09.2017 r zostało wszczęte postępowanie...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 września 2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego w miejscowości Hucisko.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 28.09.2017 r zostało wszczęte postępowanie...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Na podstawie § 3 uchwały Nr XLVII/236/10 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 30 września 2010r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego...