Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 maja 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730 / oraz art. 61 § 1, § 4 i 5, i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 10 maja 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lo

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 maja 2019r. o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Bagienne nad Bukową

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 maja 2019r. o przystąpieniu do opracowania projektu planu zad

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środo

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 25 kwietnia 2019r. w spraiwe wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 25 kwietnia 2019r. w spraiwe wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla p