Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Kluby sportowe działające na terenie Gminy Harasiuki mogą ubiegać się o dotację w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie /Dz. U. z 2014r., poz. 715/ oraz uchwały Nr XLVIII/241/10 Rady Gm

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE o rozpoczęciu ponownej konsultacji społecznych projektów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Puszcza Solska PLB060008

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE o rozpoczęciu ponownej konsultacji społecznych projektów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Puszcza Solska PLB060008

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 8 grudnia 2014r w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2012 r poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2012 r poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 267 )

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o planowanym do realizacji przez Ukrainę przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o planowanym do realizacji przez Ukrainę przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 listopada 2014 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2013 r poz. 267 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marc

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 listopada 2014 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2013 r poz. 267 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2012 r poz. 647 z późn. zm.) &nbs

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ?Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 112, z późn. zm./ - niniejszym zawiadamiam, że od dnia 27 października do 07 listopada 2014r. udostępniony jest do wglądu spis wyborców osób, którym przysługuje prawo wybiera

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 17 października 2014 r, znak RRG-IV.6220.14.2012 w spraiezawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 17 października 2014 r, znak RRG-IV.6220.14.2012 w spraiezawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy znamionowej do ok. 5 MW, wraz z urządz