Komunikaty (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia oznaczonej nr dz. 148/1, 229/3, 239 położonej w miejscowości Harasiuki, wywiesza się na okres 21 dni...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 4 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia oznaczonej nr dz. 157/1 położonej w miejscowości Harasiuki zabudowanej budynkiem szkoły

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 29 listopada 2019 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

OBWIESZCENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w Rzeszowie z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w Rzeszowie z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadom

OBWIESZCENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w Rzeszowie z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w Rzeszowie z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie zawiadomienia stron postępow

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 26 listopada 2019r. o wydaniu w dniu 21 listopada 2019 roku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 26 listopada 2019r. o wydaniu w dniu 21 listopada 2019 roku decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Nowej Wsi, Sierakowie i Hucie Krzeszowskiej.

Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Nowej Wsi, Sierakowie i Hucie Krzeszowskiej.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 listopada 2019r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)