Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm./ zawiadamia się, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, został wywieszony na 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki, w dniach od 7 grudnia 2015 r. do 28 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 02 listopada 2015r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015 r poz. 199 z późn. zm.) Zawiadamiam że w dniu 02 listopada 2015 r została wydana decyzja o lokali

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 26 października 2015 r w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015 r poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 )

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacią.

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacią.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2013 r poz. 267 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015 r poz. 199 z późn. zm.)

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej lokalizacji Jaslovske Bohunice"

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej lokalizacji Jaslovske Bohunice"