Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Goździe

Ogłoszenie nr 554497-N-2020 z dnia 2020-06-25 r. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOŻDZIE:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R Huta Podgórna - Szeliga"”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R Huta Podgórna - Szeliga"

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - „Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga gmina Harasiuki”.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga gmina Harasiuki”.