Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

GMINA HARASIUKI 37 – 413 Harasiuki 112A Harasiuki dnia 2019-06.06 RRG.III.2711.5.2019 I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 maja 2019 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204, 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości oznaczonej nr dz. 205/1 położonej w Hucisku zabudowanej budynkiem remizo – świetlicy, której przedmiotem...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko...

I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko – Etap I”.

Harasiuki, dnia 2019-05-24 Gmina Harasiuki 37-413 Harasiuki 112A RRG.III.271.3.2019 I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Hucisko – Etap...

Zapytanie ofertowe na "Sprzedaż drewna stosowego opałowego pozyskanego w ramach wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki".

Zapytanie ofertowe na "Sprzedaż drewna stosowego opałowego pozyskanego w ramach wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki".

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach w formule zaprojektuj i wybuduj”

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych i przebudowa przepustu w gminie Harasiuki”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych i przebudowa przepustu w gminie Harasiuki”. Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz....