Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. zamówienia pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zamówienia pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki” w następu...

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia pn.”Remont – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Harasiuki dz. o nr ewid. 408, 1506”

Zamawiający : Zamawiający : Gmina Harasiuki, Harasiuki 112 A , 37 – 413 Harasiuki, zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn.”Remont – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Harasiuki dz. o nr ewid. 408, 1506”

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki

Ogłoszenie nr 585432-N-2019 z dnia 2019-08-12 r. Gmina Harasiuki:

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Harasiuki

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Harasiuki Lp Nr działki