Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : „Dostawę paliw płynnych”

ZUK-2315/1/2013 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 37-413 HARASIUKI

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 7 października 2013 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 7 października 2013 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania pn. „Remont drogi dojazdu rolnego w miejscowości Łazory na działkach o numerze ewidencyjnym 881 i 886”

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Remont drogi dojazdu rolnego w miejscowości Łazory na działkach o numerze ewi

Remont drogi dojazdu rolnego w miejscowości Łazory na działkach o numerze ewidencyjnym 881 i 886

Harasiuki: Remont drogi dojazdu rolnego w miejscowości Łazory na działkach o numerze ewidencyjnym 881 i 886 Numer ogłoszenia: 360448 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn.zm./ o g ł a s z a m co następuje: &

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 z późn.zm./ o g ł a s z a m co następuje: