Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej oznaczonej nr dz. 102/8 położonej w miejscowości H

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki".

Ogłoszenie nr 633298-N-2019 z dnia 2019-12-06 r. Gmina Harasiuki: Odbiór odpadów komunalny

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

RRG.III.271.10.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy Harasiuki w 2020r.

Harasiuki, dnia 2019-11-25. RRG.III.271.10.2019 I N F O R M A C J A Z O T W A R C I A O F E R T w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Kompleksowa dostaw

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy Harasiuki w 2020 roku.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r poz. 1843) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i obiektów...