Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego dotyczącego dostawy używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP

Gmina Harasiuki 37-413 Harasiuki Harasiuki, dnia 2018.11.08. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro. I. Zamawiający : Gmina Harasiuki, Harasiuki 112 A , 37 – 413 Harasiuki, zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. „Dostawa...

Zapytanie cenowe - rozgraniczenie Harasiuki

Zapytanie cenowe - rozgraniczenie Harasiuki

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2017r poz. 1579 z późn. zm.)

Działając na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w...

Przetarg na lokal użytkowy

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Harasiuki ogłasza jedenasty przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach,37-413 Harasiuki 122E/2, lokal o pow. 52,5 m2. przetarg odbędzie się w dniu 2018-10-23 o godz. 915 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych...

Przetarg na lokal użytkowy

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Harasiuki ogłasza jedenasty przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, lokal o pow. 37,5 m2. przetarg odbędzie się w dniu 2018-10-23 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych...

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2017r poz. 1579 z późn. zm.)

Działając na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę węgla na potrzeby Gminy Harasiuki” dokonano...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Harasiuki, dnia 2018-09-28 GMINA HARASIUKI 37 – 413 Harasiuki I N F O R M A C J A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając w oparciu o zapisy § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Zamawiający informuje,...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Harasiuki, dnia 2018-09-28 I N F O R M A C J A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację...

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 30 000 euro na : „ Dostawę węgla na potrzeby Gminy Harasiuki”

Zamawiający: Gmina Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112 A, zaprasza do złożenia ofert na: „Dostawę węgla na potrzeby Gminy Harasiuki” Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla w sortymencie orzech w klasie 26 – 28/06/06 granulacja od 40 – 80 mm w ilości 100 ton dla potrzeb Gminy...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn. „Modernizacja – remont pięciu odcinków dróg dojazdu rolnego w gminie Harasiuki”

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja – remont pięciu odcinków dróg dojazdu rolnego w gminie Harasiuki”, Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych...