Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznac

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 7 i art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm./ Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje usługi:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Gminy Harasiuki oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Harasiuki”.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (kliknij tutaj)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 653221-N-2018

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ ) na zadanie pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiekt&oa