Przetargi (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późn.zm./ o g ł a s...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 października 2008 r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 października 2008 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn....

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 25 sierpnia 2008 r.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późn.zm./ o g ł a s...