Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 94 z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 10 lipca 2020r. od godz. 00.01 do dnia...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 maja 2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 maja 2020 r. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 i 284) podaję do publicznej wia

ZAPROSZENIE NA XX SESJĘ RADY GMINY HARASIUKI I POSIEDZENIE KOMISJI

XX SESJA VIII kadencji RADY GMINY HARASIUKI odbędzie się w dniu 19 maja 2020r. o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

INFORMACJA WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 5 maja 2020 r. o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Stosownie do art. 97a pkt. 1 w związku z art. 97 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 i 284) informuję o zamiarze dokonania podziału nieruchomości na terenie gminy Harasiuki o nieuregulowanym stanie prawnym następujących działek:

ZAPROSZENIE NA XIX SESJĘ RADY GMINY HARASIUKI I POSIEDZENIE KOMISJI

XIX SESJA VIII kadencji RADY GMINY HARASIUKI odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020r. o godz. 16 15 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

ZAPROSZENIE NA XVIII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XVIII SESJA VIII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 15 kwietnia 2020r. o godz. 17 30 PORZĄDEK OBRAD:

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Harasiuki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz w związku z uchwałą Nr V/34/2019 z dnia 1 marca 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy