Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z wyborów sołtysów na terenie Gminy Harasiuki w 2019r.

W okresie od 16 stycznia do 5 lutego 2019r. w 22 miejscowościach na terenie gminy Harasiuki odbyły się zebrania wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa. Największa frekwencja 33,33% uprawnionych do głosowania była w sołectwie Ryczki, zaś ilościowo najwięcej osób na zebraniu wiejskim było w sołectwie Huta Nowa 68. Najmniej...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ IV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

IV SESJA VIII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 11 luty 2019r. o godz. 12 30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2019r. 3. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Gminy /-/...

Zwrot podatku akcyzowego

Harasiuki, dnia 2019-01-31 Fn. II.3153.1.2019 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki Informuję wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. I Termin składania wniosków od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. faktury stanowiące dowód...

Baner

NABÓR INSTRUKTORÓW NA SZKOLENIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH GMINA HARASIUKI OGŁASZA NABÓR INSTRUKTORÓW NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: „ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE HARASIUKI”

Projekt E-Misja –rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Nr 3: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. I....

Wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Harasiuki

W dniu 21 stycznia 2019r. (poniedziałek) zebrania wiejskie w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich odbędą się w sołectwach: KUSZE (godz. 16,30 w świetlicy). HUCISKO (godz. 18,00 w szkole). SZELIGA (godz. 16,30 w świetlicy). HUTA PODGÓRNA (godz. 18,00 w świetlicy). PÓŁSIERAKÓW (godz. 16,30 w świetlicy). WÓLKA...

Terminy wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach Gminy Harasiuki

W dniu 16 stycznia 2019r. (środa) zebrania wiejskie w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich odbędą się w sołectwach: DERYLAKI (godz. 16,30 w GOK w Harasiukach). HARASIUKI (godz. 18,00 w GOK w Harasiukach). ŻUK NOWY (godz. 16,30 u sołtysa). ŻUK STARY (godz. 18,00 w świetlicy). KRZESZÓW GÓRNY (godz. 16,30 w świetlicy). NOWA...

Pomoc prawna

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Od dnia 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. wyciąg z ustawy z dnia 5 sierpnia...