Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs na stanowisko dyrektora.

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 29 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo...

ZAPROSZENIE NA VI SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

VI SESJA VIII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 21 marzec 2019r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja o działalności bieżącej Wójta Gminy Harasiuki. 3. Przyjęcie protokołu III, IV i V Sesji Rady Gminy. 4. Przedyskutowanie...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości Sieraków

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości Sieraków, zwołuję ZEBRANIE mieszkańców miejscowości Sieraków uprawnionych do głosowania w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 17.30 w świetlicy...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości Harasiuki

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości Harasiuki, zwołuję ZEBRANIE mieszkańców miejscowości Harasiuki uprawnionych do głosowania w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury...

Zebranie wiejskie w miejscowości Huta Nowa

Harasiuki, dn. 2019.02.26. Or.II.0056.1.2019 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 15 ust. 4 Statutu Sołectwa ustalonego uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 17 lutego 2003 r. /Dz. Urz. Woj. Podka. z 2003r. poz. 477/ na polecenie Wójta Gminy Harasiuki z w o ł u j ę zebranie wiejskie w sołectwie HUTA NOWA. Zebranie...

ZAPROSZENIE NA V SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

V SESJA VIII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 1 marzec 2019r. o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja o działalności bieżącej Wójta Gminy Harasiuki. 3. Informacja o bezpieczeństwie i porządku publicznym na terenie Gminy Harasiuki...

Informacja z wyborów sołtysów na terenie Gminy Harasiuki w 2019r.

W okresie od 16 stycznia do 5 lutego 2019r. w 22 miejscowościach na terenie gminy Harasiuki odbyły się zebrania wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa. Największa frekwencja 33,33% uprawnionych do głosowania była w sołectwie Ryczki, zaś ilościowo najwięcej osób na zebraniu wiejskim było w sołectwie Huta Nowa 68. Najmniej...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ IV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

IV SESJA VIII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 11 luty 2019r. o godz. 12 30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2019r. 3. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Gminy /-/...