Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE NA XVIII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XVIII SESJA VIII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 15 kwietnia 2020r. o godz. 17 30 PORZĄDEK OBRAD:

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Harasiuki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz w związku z uchwałą Nr V/34/2019 z dnia 1 marca 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Wstrzymanie wydawania żywności

KOMUNIKAT – WAŻNE Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach inform

Informacja o zagrożeniu Koronawirusem

Ministerstwo Edukacji Narodowej - do nauczycieli, rodziców i uczniów

ZAPROSZENIE NA XVII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XVII SESJA VIII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 10 luty 2020r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej