Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI

OGŁOSZENIE Gmina Harasiuki jest w trakcie opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Harasiuki” Konieczność opracowania planu wynika z potrzeby ubiegania się o środki finansowe w ramach perspektywy 2014 – 2020 na realizacje zadań w zakresie odnawialnych źródeł energii. W związku z tym uprzejmie informuję,...

ZAPROSZENIE NA XIX SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XIX SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu17 czerwca 2016r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania...

ZAPROSZENIE NA XVIII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XVIII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 6 maja 2016r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Współpraca powiatu...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XVII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA XVII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 6 kwiecień 2016r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r. 3. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady...

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o naborze osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598...

ZAPROSZENIE NA XV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XV SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu11 marca 2016r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 1a. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy. 2. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały...

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o naborze osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598...

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o naborze osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598...

Koordynacja Systemu Zabezpieczenia Społecznego

Dnia 1 maja 2010r. weszły w życie nowe rozporządzenia Nr 883/2004 oraz Nr 987/2009 zastępujące rozporządzenia Nr 1408/71 oraz nr 574/72 co do zasad postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Nowe rozporządzenia dotyczą krajów Unii Europejskiej a także Szwajcarii...