Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE NA XXII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 16 września 2016r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołów z XIX, XX i XXI Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Informacja...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXI SESJĘ RADY GMINY HARASIUKI I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA XXI SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 2 września 2016r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Naprawczego Gminy Harasiuki. 3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały...

ZAPROSZENIE NA XX SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XX SESJA NADZWYCZAJNA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 8 lipca 2016r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Harasiuki. 3. Przedyskutowanie i podjęcie...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI

OGŁOSZENIE Gmina Harasiuki jest w trakcie opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Harasiuki” Konieczność opracowania planu wynika z potrzeby ubiegania się o środki finansowe w ramach perspektywy 2014 – 2020 na realizacje zadań w zakresie odnawialnych źródeł energii. W związku z tym uprzejmie informuję,...

ZAPROSZENIE NA XIX SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XIX SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu17 czerwca 2016r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania...

ZAPROSZENIE NA XVIII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XVIII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 6 maja 2016r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Współpraca powiatu...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XVII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA XVII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 6 kwiecień 2016r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r. 3. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady...

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o naborze osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598...

ZAPROSZENIE NA XV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XV SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu11 marca 2016r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 1a. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy. 2. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały...