Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w celu wyboru sołtysa w sołectwie GÓZD.

Harasiuki, dn. 2017.01.24. OR.II.0041.1.2017 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 i art. 20 Statutu Sołectwa przyjętego uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 17 lutego 2003 r. /Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 26, poz. 477/ z w o ł u j ę zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa w sołectwie GÓZD. Zebranie odbędzie...

Ogłoszenie o naborze na specjalistyczne usługi opiekuńcze Osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie...

ZAPROSZENIE NA XXV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXV SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały...

ZAPROSZENIE NA XXIV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXIV SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Uchwalenie budżetu gminy Harasiuki...

ZAPROSZENIE NA XXIII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXIII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu28 październik 2016r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Informacja o osiągnięciach...

ZAPROSZENIE NA XXII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 16 września 2016r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołów z XIX, XX i XXI Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Informacja...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXI SESJĘ RADY GMINY HARASIUKI I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA XXI SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 2 września 2016r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Naprawczego Gminy Harasiuki. 3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały...

ZAPROSZENIE NA XX SESJĘ NADZWYCZAJNĄ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XX SESJA NADZWYCZAJNA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 8 lipca 2016r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Harasiuki. 3. Przedyskutowanie i podjęcie...