Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXXIII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA XXXIII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 3 listopada 2017r. o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy w Harasiukach. 3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXXII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA XXXII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 16 października 2017r. o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 3. Przedyskutowanie...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Informuję wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. II Termin składania wniosków od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. faktury stanowiące dowód zakupu obejmujące okres od 1 lutego 2017 r do 31 lipca 2017 r. Limit zwrotu podatku...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXXI SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA XXXI SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r. 3. Zakończenie obrad. Przewodniczący...

ZAPROSZENIE NA XXX SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXX SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 14 lipiec 2017r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały...

Informacja o otwarciu ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W HARASIUKACH” Działając w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U....

ZAPROSZENIE NA XXIX SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXIX SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Rozpatrzenie sprawozdania...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XXVIII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA XXVIII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 22 maja 2017r. o godz. 15 40 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania...

ZAPROSZENIE NA XXVII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXVII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 27 marzec 2017r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Informacja na temat bezpieczeństwa,...

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie przepisów prawa oświatowego informuję, że Rada Gminy w Harasiukach podjęła w dniu 13 lutego 2017 r. uchwałę Nr XXVI/121/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W załączeniu w/w uchwała.