Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Dobry start” dla ucznia

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymują raz w roku świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole, co oznacza: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły...

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy w 2018 r.

Harasiuki, dnia 2018-06-28 INFORMACJA Uprzejmie informuję, że stosownie do zarządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 59/15 z dnia 20 marca 2015r. w sprawie powołania Gminnych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy w 2018r została powołana Gminna Komisja w Harasiukach. W...

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach nadal poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi...

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie w/w usługi. I. Zamawiający: Gmina Harasiuki z siedzibą 37-413 Harasiuki 112A II. Przedmiot i zakres zamówienia: Świadczenie...

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach nadal poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi...

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W dniu 25 maja 2018r w Urzedzie Gminy w Harasiukach, zarzadzeniem Wójta Gminy został powołany : Inspektor Ochrony Danych - Gabriel WALIŁKO tel. 15 8791306 w. 34 e-mail: iod@harasiuki.pl

ZAPROSZENIE NA XL SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XL SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 8 czerwiec 2018r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania...