Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ROLNICY GMINY HARASIUKI

W związku z pismem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr ŚR-IV.6333.33.2015 z dnia 16 września 2015 r uprzejmie informuję, że w dniu 9 września 2015r w Dzienniku Ustaw pod poz. 1346 zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2015r, w którym w § 13c określone zostały zasady udzielania...

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o naborze osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598...

Informacja o zamknięciu drogi Maziarnia - Gózd

Harasiuki, dnia 2015-06-08 I N F O R M A C J A Informuje się mieszkańców gminy Harasiuki, iż w związku z realizacją zadania inwestycyjnego związanego z przebudowąmostu na rzece Kurzynka w drodze gminnej nr 102103R Maziarnia – Gózd w km 1 + 905, droga na odcinku Maziarnia - Gózd zostanie zamknięta na czas prowadzenia...