Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XLV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XLV SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 15 październik 2018r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu XL, XLI, XLII, XLIII i XLIV Sesji Rady Gminy. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Informacja...

INFORMACJA o przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Harasiukach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

Na podstawie Zarządzenia Nr 53/2018 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” oraz uchwały Nr XLVII/236/10...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XLIV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XLIV SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 27 września 2018r. o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r. 3. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady Gminy /-/...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XLIII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XLIII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 11 września 2018r. o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r. 3. Zakończenie obrad. Przewodniczący Rady...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 10 września 2018 r.w sprawie konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Na podstawie § 3 uchwały Nr XLVII/236/10 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 30 września 2010 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XLII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XLII SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018r. o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji. 3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby...

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach nadal poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi...

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach nadal poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi...

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach nadal poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi...

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNĄ XLI SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

NADZWYCZAJNA XLI SESJA VII kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 11 lipca 2018r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Harasiuki. 3. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie...