Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : „Dostawę paliw płynnych”

ZUK-2315/1/12 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 37-413 HARASIUKI tel. (01

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja przyjęć okolicznościowych

W wyniku prowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na kurs organizacja przyjęć okolicznościowych, elementy savoir vivre i aranżacji stołów i otoczenia w ramach realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Harasiuki”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kurs Carvingu

W wyniku prowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na kurs carvingu w ramach realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Harasiuki” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r Nr 102 poz. 651 z późn.zm./ o g ł a s z a m co następuje:

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY SZKOLEŃ Z ZAKRESU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

Szanowni Państwo Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37-413 Harasiuki realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Harasiuki”, w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 14 września 2012r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 14 września 2012 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stan

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 sierpnia 2012r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - OPS

W wyniku prowadzonego postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na kursy zawodowe: kucharz i magazynier, kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programem do fakturowania w ramach realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Harasiuki” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Krakowski...