Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Harasiukach”.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Harasiukach”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu przetargowym na realizację usługi pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Harasiuki: wariant podstawowy – 5 obiektów”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu przetargowym na realizację usługi pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Harasiuki: wariant podstawowy – 5 obiektów”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu przetargowym „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Harasiukach”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu przetargowym „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Harasiukach”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

GMINA HARASIUKI 37 – 413 Harasiuki 112A &n

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 maja 2019 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204, 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości oznaczonej nr dz. 205/1 położonej w Hucisku zabudowanej budynkiem remizo – świetlicy, której p

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w miejsc