Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na lokal użytkowy

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Harasiuki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 D powierzchnia użytkowa pomieszczeń 47,4 m2 przetarg odbędzie się w dniu 2018-05-10 o godz. 930 w siedzibie Zakładu Usług...

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach na podstawie § 6 Regulaminu udzielania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach Nr 2 z dnia 16 kwietnia 2014r....

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI Z DNIA 12 MARCA 2018 R. W SPRAWIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO – NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 D powierzchnia użytkowa pomieszczeń 47,4 m2 Przetarg odbędzie się w dniu 2018-03-27 o godz. 930 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI Z DNIA 12 MARCA 2018 R. W SPRAWIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO – NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach,37-413 Harasiuki 122E/2, lokal o pow. 52,5 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 2018-03-27 o godz. 915 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego – na wynajem lokalu użytkowego

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony – na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku „Pawilonu handlowego” w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 122 E, lokal o pow. 37,5 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 2018-03-27 o godz. 900 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Cena...

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach na podstawie § 6 Regulaminu udzielania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach Nr 2 z dnia 16 kwietnia 2014r....

Zawiadomienie o odstępieniu od realizacji

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach informuje, że wyłoniona w postępowaniu ofertowym z dnia 1 lutego 2018r. dotyczącym Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach firma CE LINGUA SP. z O. O. Os. Bohaterów Września...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w procedurze zapytania ofertowego na realizację usługi pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Harasiukach” w formule - zaprojektuj i...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 lutego 2018 r w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 7 i art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych /j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm./ Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Rozbudowa...