Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy Harasiuki w 2020 roku.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r poz. 1843) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i obiektów...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację usługi pn. „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000 z przeznaczeniem na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy”

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi pn. „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości...

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację usługi pn. „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000 z przeznaczeniem na refinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJ