Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia pn.”Remont – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Harasiuki dz. o nr ewid. 408, 1506”

Zamawiający : Zamawiający : Gmina Harasiuki, Harasiuki 112 A , 37 – 413 Harasiuki, zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn.”Remont – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Harasiuki dz. o nr ewid. 408, 1506”

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki

Ogłoszenie nr 585432-N-2019 z dnia 2019-08-12 r. Gmina Harasiuki:

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Harasiuki

Wójt Gminy Harasiuki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Harasiuki Lp Nr działki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości sporządzonego wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dziesięciu lat

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, 2348 oraz z 2019 r., poz. 270, 492 i 801) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dziesięciu lat ozn. nr dz. 209/5 położo...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania pn.„Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Harasiuki”

Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gmini

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Harasiuki: wariant podstawowy – 5 obiektów”.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Harasiuki: wariant podstawowy – 5 obiektów”.