Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ubezpieczenie następstw nieszcześliwych wypadków członków OSP Harasiuki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA publicznego: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Harasiuki przekazuje poniższe pytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ww. postępowania wraz z odpowiedziami.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. zamówienia pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zamówienia pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki” w następu...