Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - „Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga gmina Harasiuki”.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna – Szeliga gmina Harasiuki”.

Wyjaśnienie treści SIWZ - "Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna - Szeliga gmina Harasiuki."

Wyjaśnienie treści SIWZ "Przebudowa drogi gminnej Nr 102102R na odcinku Huta Podgórna - Szeliga gmina Harasiuki" Wyjaśnienie treści SIWZ Nr I

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 881 875 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

Harasiuki, dnia 2020-05-08. RRG.III.271.2.2020 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udziel