Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 17 października 2013 r w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 23 sierpnia 2013 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania administracyjnego / t. j. Dz. U z 2013 r poz.647 / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 sierpnia 2013 r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Komunikat o szkodliwości Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje, że na terenie województwa podkarpackiego stwierdza się występowanie roślin barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel). Roślina ta występuje głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i row&oacu ...