Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku , statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Harasiuki ogłasza: Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano

Nabór na stanowiska przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" ogłasza nabór na stanowisko:

Zaproszenie na spotkania-konferencje promujące wikliniarstwo

Lokalna Grupa działania Stowarzyszenie „PARTNERSTWO DLA ZIEMI NIŻAŃSKIEJ” zaprasza na spotkania-konferencje promujące wikliniarstwo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

KOMUNIKAT Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że termin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa z dniem 31 marca 2008 r., jednak od dnia 1 stycznia 2008 r., dokumenty te nie będą uprawniały do przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej. Złożenie do dnia 31 grudnia 2007 r. wniosku o wymianę dowodu...