Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 5 grudnia 2011 r. o wydaniu postanowienia w sprawie braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 5 grudnia 2011r Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 5 listopada 2011r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Zawiadamiam że w dniu 31 października 2011 r została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa linii napowietrznej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 10 października 2011 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 10 października 2011r o podaniu do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Zgodnie z art. 48 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 06 października 2011r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 6 października 2011r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Zawiadamiam że w dniu 5 października 2011 r...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 06 października 2011r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 6 października 2011r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Zawiadamiam że w dniu 30 września 2011 r...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 września 2011r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

RRG.II.6733.7.2011 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 września 2011r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania administracyjnego / Dz. U z 2000 r Nr 98 poz.1071 z późn....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 20 września 2011 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn: „Budowia dwóch elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 2,0 MW każda, usytuowanych na wieżach o wysokości do 110 m wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, siecią łączności światłowodowej oraz drogi dojazdowej i placu montażowego”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 września 2011r o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...