Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Wójta Gminy Harasiuki

Informacja Wójt Gminy Harasiuki informuje, że na rok 2013 nie przewiduje ogłaszania otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 19.12.2012r. znak RRG-IV.6220.12.2012 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 19.12.2012r. znak RRG-IV.6220.12.2012 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakres raportu dla przedsięwzięcia pn

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 grudnia 2012 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania administracyjnego / Dz. U z 2000 r Nr 98 poz.1071 z późn. zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 26 Listopada 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania administracyjnego / Dz. U z 2000 r Nr 98 poz.1071 z późn. zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przest

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o planowanym do realizacji przedsięwzięciu pn " Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochowce"

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o planowanym do realizacji przedsięwzięciu pn " Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochowce"

Postanowienie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 20.11.2012r. znak RRG-IV.6220.11.2012 w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postanowienie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 20.11.2012r. znak RRG-IV.6220.11.2012 w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (pobież)

Postanowienie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 19.11.2012r. znak RRG-IV.6220.11.2012 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Postanowienie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 19.11.2012r. znak RRG-IV.6220.11.2012 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (pokaż)