Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 9 grudnia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 9 grudnia 2010r Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 4 listopada 2010 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 4 listopada 2010r Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmian w związku z art. 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku...

ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Harasiuki, dnia 2010-10-26 RRG.IV.7624/7/10 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że Wójt Gminy...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 26 października 2010 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 26 października 2010 r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Zawiadamiam że w dniu 22 października 2010 r...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 25 października 2010 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 25 października 2010 r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Zawiadamiam że w dniu 20 października 2010 r...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 października 2010 r

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 października 2010 r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Zawiadamiam że w dniu 15 października 2010...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 11 października 2010 r. o wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach, bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 11 października 2010r Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze późn. zm.) w związku z art. 74, ust 3 oraz art. 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 27 września 2010 r. o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania dowodowego.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 września 2010r zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu postanowienia w dniu 24 września 2010 r. znak RRG.IV.7624/4/10, przez Wójta Gminy Harasiuki...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 września 2010 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

RRG.II.7334/5/2010 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 września 2010 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania administracyjnego / Dz. U z 2000 r Nr 98 poz.1071 z późn....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia15 września 2010 r. o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 15 września 2010r Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu postanowienia w dniu 2 września 2010 r. znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-12-20/4/10/jg, przez Regionalnego...