Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 9 grudnia 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 9 grudnia 2010r Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku z

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 4 listopada 2010 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 4 listopada 2010r Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmian w związku z art. 85 ust. 3 Ustawy z dn

ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Harasiuki, dnia 2010-10-26 RRG.IV.7624/7/10 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 10 ustawy z

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 27 września 2010 r. o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania dowodowego.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 września 2010r zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 9

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia15 września 2010 r. o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 15 września 2010r Zgodnie z art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)