Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 3 grudnia 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd, gmina Harasiuki".

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 3 grudnia 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięc

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE. Zawiadomienie stron o wydaniu w dniu 3 grudnia 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd, gmina Harasiuki".

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE. Zawiadomienie stron o wydaniu w dniu 3 grudnia 2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanaliz

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, gmina Harasiuki"

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kana

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 )

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Nowa, gmina Harasiuki"

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa

INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 858

ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na udzielenie pozwole

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o zebraniu materiału dowodowego w spraiwe wydania decyzji środowiskowej dla. przedsięwzięcia pn:Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łazory, Gmina Harasiuki.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o zebraniu materiału dowodowego w spraiwe wydania decyzji środowiskowej dla. przedsięwzięcia pn:Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscow

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o zebraniu materiału dowodowego w spraiwe wydania decyzji środowiskowej dla. przedsięwzięcia pn:Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości GÓZD, Gmina Harasiuki.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE o zebraniu materiału dowodowego w spraiwe wydania decyzji środowiskowej dla. przedsięwzięcia pn:Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscow

KOMUNIKAT Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie akcji szczepienia lisów przeciw wściekliźnie.

KOMUNIKAT Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie akcji szczepienia lisów przeciw wściekliźnie.