Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121) ogłaszam co następuje: Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następującą nieruchomość: - dz. nr 869/1 o pow. 0,0451 ha położona w obrębie: Łazory Ogłoszenie wywieszono...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m że w dniu 8 lutego...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 01 lutego 2018r. w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Informuję wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego. I Termin składania wniosków od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. faktury stanowiące dowód zakupu obejmujące okres od 1 sierpnia 2017 r do 31 stycznia 2018 r. Limit zwrotu podatku...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 12.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 20.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie...

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm./ zawiadamia się, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, został wywieszony na 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki, w dniach od 5 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 r poz. 1073) Zawiadamiam że w dniu 11 grudnia 2017 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o....

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1073 ) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Zawiadamiam że w dniu 04.12.2017 r. dokonano uzgodnień projektu decyzji o...