Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Powiat Niżański nieruchomości.

Ogłoszenia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Powiat Niżański nieruchomości.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 8 lipca 2019 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 8 lipca 2019 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 lipca 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730/ oraz art. 61 § 1, § 4 i 5, i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 2 lipca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji...

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na budowę budynku gastronomiczno-rekreacyjnego

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 19.06.2019r.

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 19.06.2019r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Hucie Krzeszowskiej i Nowej Wsi

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Hucie Krzeszowskiej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)