Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 25 kwietnia 2019r. w spraiwe wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 25 kwietnia 2019r. w spraiwe wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla p

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) – informuję, że spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Harasiuki w pokoju Nr 2 w dnia

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2019 rok

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2019 rok

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - granica województwa.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewó