Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730/ oraz art. 61 § 1, § 4 i 5, i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 9 września 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945z późn. zm.)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm. ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 sierpnia 2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak N-VIII.7820.1.20.2019 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze - granica województwa podkarpackiego...."

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 sierpnia 2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak N-VIII.7820.1.20.2019 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Uprzejmie informuję mieszkańców gminy Harasiuki, że w dniu 2 sierpnia 2019 r ukazał się raport Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informujący o aktualnym stanie zagrożenia suszą rolniczą.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Informuję wszystkich rolników posiadających grunty na terenie gminy Harasiuki o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.