Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 listopada 2019r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 12 listopada 2019r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 8 listopada 2019 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 8 listopada 2019 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postę

KOMUNIKAT MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO dotyczący Przedsiebiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

KOMUNIKAT MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO dotyczący Przedsiebiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2019

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287) Gmina Harasiuki ogłasza: Podstawowa kwota dotacji dla szkó

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 29 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lo

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 23 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 15 października 2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z istniejącej studni wierconej S-1 położonej na działce 1633/3 obręb Huta Stara

INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 15 października 2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód