Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2018 rok – aktualizacja danych

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Harasiuki ogłasza: Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi – 6 776,16 zł Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW o zobowiązaniu Inwestora do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - granica województwa podkarpackiego...."

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW o zobowiązaniu Inwestora do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - granica województwa podkarpackiego...."

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku , statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Harasiuki ogłasza: Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi – 6 776,16 zł Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 marca 2018r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Harasiuki, dnia 2018-03-20 RRG-IV.6220.5.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r, poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust....

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 16 marca 2018 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m o wydaniu decyzji o ustaleniu...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m że w dniu 3 marca...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 27 lutego 2018 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 49 ustawy14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m o wydaniu decyzji o ustaleniu...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121) ogłaszam co następuje: Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Harasiuki przeznacza się do zbycia następującą nieruchomość: - dz. nr 869/1 o pow. 0,0451 ha położona w obrębie: Łazory Ogłoszenie wywieszono...