Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.