Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI Z DNIA 20 LUTEGO 2020 R. W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730 / oraz art. 61 § 1, § 4 i 5, i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730 / oraz art. 61 § 1, § 4 i 5, i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730 / oraz art. 61 § 1, § 4 i 5, i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 19 luty 2020 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Ogłoszenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 65/ podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, został wywieszony na 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Harasiuki, w dniach od 14 lutego 2020 r. do 5 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia oznaczonej nr dz. 338/1 położonej w obrębie Huta Krzeszowska zabudowanej budynkiem po byłej GRN (przedmiot u

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaję do publicznej wiadomości, że wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej oznaczonej nr dz. 103/3 położonej w miejscowości Harasiuki, wywie

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia wodnoprawnego na przejście odcinka sieci kanalizacyjnej przez rzekę Tanew.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia wodnoprawnego na przejście odcinka sieci kanalizacy