Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 października 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730 / oraz art. 61 § 1, § 4 i 5, i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 9 października 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokaliz...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 października 2019r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi powiatowej Nr 1070R na odcinku Bukowina - Ryczki"

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 października 2019r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu w dniu 4 października 2019r. decyzji znak OS.6220.6.2019 o środow

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 października 2019r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi powiatowej Nr 1070R na odcinku Bukowina - Ryczki"

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 10 października 2019r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 16 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm. ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 24 września 2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730/ oraz art. 61 § 1, § 4 i 5, i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 9 września 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730 / oraz art. 61 § 1, § 4 i 5, i z 2019 r. poz. 60 i 730 Kpa – zawiadamiam, że w dniu 9 września 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lo