Rejestr przeprowadzonych kontroli

Wybierz rok

Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

W dniu 30 października 2008r została przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej i przepisów wykonawczych do tej ustawy. Kontrolę przeprowadził Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w...