Unieważnienie jednego z dwóch /kilku/ aktów stanu cywilnego.

Kod RWA

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o unieważnienie jednego z dwóch (kilku) aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie,
2) Kserokopie dokumentów przechowywanych w aktach zbiorowych, stanowiących podstawę sporządzenia aktów stanu cywilnego,
3) Wyjaśnienia kierownika urzędu stanu cywilnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego

37-413 Harasiuki 112A

tel./fax  15 8791306

e-mail : usc@harasiuki.pl

Opłaty

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania w sprawie unieważnienia jednego z dwóch (kilku) aktów stanu cywilnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

 

Art. 127 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

d wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

 

Unieważnienie jednego z dwóch (kilku) aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie: urodzenie, małżeństwo lub zgon następuje w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez wojewodę.

Administracyjny tryb unieważnienia jednego (lub kilku) aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie – dotyczy sytuacji, w których:

1)      dokonano przeniesienia do rejestru stanu cywilnego dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie, sporządzonych przed 1 marca 2015 r. - unieważnienia dokonuje wojewoda właściwy dla kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził ostatni akt;

2)      rejestracja stanu cywilnego w formie aktu stanu cywilnego nastąpiła po 1 marca 2015 r. bezpośrednio w rejestrze stanu cywilnego, a następnie dokonano przeniesienia do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenie co uprzednio zarejestrowane w rejestrze stanu cywilnego (tj. dokonano migracji aktu dotyczącego tego samego zdarzenia, który był sporządzony w papierowej księdze stanu cywilnego przed 1 marca 2015 r.) - unieważnienia dokonuje wojewoda właściwy dla kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt w rejestrze stanu cywilnego;

3)      do rejestru stanu cywilnego przeniesiono kilka aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie - unieważnienia dokonuje wojewoda właściwy dla kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził ostatni akt.

Kogo dotyczy :

1) Osoby której stan cywilny został w aktach stwierdzony,
2) Kierowników urzędów stanu cywilnego, którzy sporządzili akty stanu cywilnego stwierdzające to samo zdarzenie.

Postępwoanie o unieważnienie jednego z dwóch (kilku) atów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie wszczyna się na wniosek osoby, której akt dotyczy, lub osoby mającej w tym interes prawny, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Postępowanie może być także wszczęte z urzędu.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-12-09
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Waliłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2015 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Gabriel Waliłko
Ilość wyświetleń: 988
09 grudnia 2015 11:37 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
09 grudnia 2015 11:33 (Gabriel Waliłko) - Utworzenie sprawy.