Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty

- przy sprostowaniu lub uzupełnieniu aktu urodzenia- odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców,
- przy sprostowaniu lub uzupełnieniu aktu małżeństwa odpis zupełny aktu urodzenia małżonków,
- przy sprostowaniu lub uzupełnieniu aktu zgonu - odpis zupełny aktu urodzenia lub małżeństwa osoby zmarłej,
- podanie o dokonanie sprostowania lub uzupełnienia aktu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego Gminy Harasiuki pokój Nr 3.

Opłaty

Opłata skarbowa płatna gotówką u inkasenta w urzędzie gminy w Harasiukach lub przelewem na konto /BS Biłgoraj O/Harasiuki 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001 za decyzję 39 zł.

Termin i sposób załatwienia

bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. z 2014 poz. 1741./
- ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. /Dz.U. z 2012r poz. 1282 z zm./ 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego9 w Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2008 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Pawęzka
Ilość wyświetleń: 2048
16 grudnia 2014 08:06 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
16 grudnia 2014 08:05 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.
12 grudnia 2014 10:12 (Gabriel Waliłko) - Aktualizacja danych sprawy.