Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały będącego członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej a nie będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty

Aby zameldować cudzoziemca na pobyt stały będącego członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej a nie będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej należy złożyć następujace dokumenty w ewidencji ludności;
- druk zgłoszenia pobytu stałego zawierający podpisy osoby meldującej się oraz właściciela lub najemcy lokalu,
- ważny dokument podróży /paszport/
- ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
Do wglądu nalezy przedłożyć;
- dowód osobisty właściciela nieruchomości lub najemcy lokalu,
- w przypadku domu jednorodzinnego - akt własności.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat spraw Obywatelskich pokój Nr 2
telefon 015 8791306 wew. 42.

Opłaty

Zwolnione z opłat.

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 993 z późn.zm./

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2008 09:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Pawęzka
Ilość wyświetleń: 2034
30 lipca 2008 10:11 (Irena Pawęzka) - Aktualizacja danych sprawy.
30 lipca 2008 09:21 (Irena Pawęzka) - Utworzenie sprawy.