Aktualności

ZAPROSZENIE NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XXXIX SESJA

VII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018r.

o godz. 13 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy.

4. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o sytuacji na rynku pracy na terenie Powiatu Niżańskiego i Gminy Harasiuki w 2017 roku.

5. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku oraz Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach w zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy Harasiuki w 2017r. ze szczególnym uwzględnieniem zimowego utrzymania

6. Informacja w zakresie przeprowadzonych remontów i wyposażenia w pomoce dydaktyczne placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.

7. Informacja o działaniach podejmowanych wobec osób starszych, niepełno-sprawnych oraz rodzin potrzebujących wsparcia w okresie zimowym 2017/2018.

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.

9. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

10. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący 
Rady Gminy
/-/  Dariusz Łebko

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r.

o godz. 11 30  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o sytuacji na rynku pracy na terenie Powiatu Niżańskiego i Gminy Harasiuki w 2017 roku.

3. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku oraz Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach w zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy Harasiuki w 2017r. ze szczególnym uwzględnieniem zimowego utrzymania

4. Informacja w zakresie przeprowadzonych remontów i wyposażenia w pomoce dydaktyczne placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.

5. Informacja o działaniach podejmowanych wobec osób starszych, niepełno-sprawnych oraz rodzin potrzebujących wsparcia w okresie zimowym 2017/2018.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia

 

   Przewodniczący  Komisji

/-/ Andrzej DEMIDOWSKI

/-/  Bożena MAŁEK

/-/ Teresa KARGOL

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2018 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Czernik
Ilość wyświetleń: 62
23 kwietnia 2018 15:17 Agnieszka Czernik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 kwietnia 2018 15:16 Agnieszka Czernik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 kwietnia 2018 15:15 Agnieszka Czernik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)