Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr osob o nieuregulowanym obowiążku do slużby wojskowej.

1. Miejsce prowadzenia rejestru : Pokój nr 2 - stanowisko d/s obronnych 2. Sposób i zasady udostępniania rejestru : Rejestr nie podlega udostępnieniu.

Ewidencja zawartych umów na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości

1. Miejsce prowadzenia ewidencji : Pokój nr 10 - stanowisko d/s ochrony srodowiska 2. Sposób i zasady udostępniania ewidencji : Ewidencja zawiera informacje o wlascicielach gospodarstw domowych z ktorymi są zawarte umowy z ZGK Sp. zoo w Krzeszowie na odbiór odpadów od właściecieli nieruchomości. Ewidencja prowadzona na...

Rejestr decyzji w sprawach podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

1. Miejsce prowadzenia rejestru : Pokój nr 1 - stanowisko d/s wymiaru podatków 2. Sposób i zasady udostępnienia rejestru : Rejestr nie podlego udostępnieniu.

Rejestr oswiadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych

Rejestr składanych zgodnie z przepisami oświadczeń majątkowyych składanych przez : - radnych rady gminy w Harasiukach, - Zastępcę Wójta, Sekretarz i Skarbnika Gminy, - pracowników urzędu wydających decyzje z upoważnienia Wójta, - kierowników jednostek organizacyjnych gminy 1. Miejsce prowadzenia rejestru: Rejestr...

Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Gminy i radnych.

1. Miejsce prowadzenia rejestru : Pokój nr 15 - stanowiska d/s obsługi Rady Gminy i Wójta. 2. Spośób i zasady udostępniania rejestru : Rejestr zawiera informacje o wnioskach i opiniach podejmowanch przez Komisje Rady Gminy oraz wnioski zgłaszane przez radnych. Rejestr jest do wglądu na miejscu w urzędzie. ...

Rejestr zarządzeń Wojta Gminy

1. Miejsce prawadzenia rejestru : Pokój nr 15 - stanowisko d/s obsługi Rady Gminy i Wójta tel. 879-13-06 w. 33 2. Sposób i zasady udostępniania rejestru : Rejestr zawiera informacje o wydanych zarządzeniach przez Wójta Gminy z podaniem , numeru, daty wydznia i w jakiej sprawie. Rejestr udostępnia się na miejscu wszystkim...

Rejestr uchwał Rady Gminy

1. Miejsce prowadzenia rejestru : Pokój nr 15 - stanowisko d/s obsługi Rady Gminy i Wójta tel. 879-13-06 w. 33 2. Sposób i zasady udostępniania rejestru : Rejestr zawiera informacje o podjętych przez Radę Gminy uchwałach z podaniem, daty, numeru uchwały i czego dotyczy. Rejestr jest do wglądu na miejscu w urzędzie. ...

Księga rejstrowa instytucji kultury

1. Miejsce prowadzenia rejestru : Pokój nr 8 - Sekretarz Gminy 2. Sposób i zasady udostępniania rejestru : Rejestr zawiera informacje o zarejstrowanych samorzadowych instytucjach kultury działających na terenie gminy. Wgląd do rejestru ma prawo każdy zainteresowany.

Rejestr poświadczeń zamieszkania

1. Miejsce prowadzenia rejestru : Pokój nr 2 - stanowisko pracy d/s ewidencji ludności tel. 879-13-06 w. 42 2. Sposób i zasady udostępniania rejestru : Rejestr zawiera informacje o wydanych poświadczeniach zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Harasiuki. Ze względu na to, że rejestr zawiera dane osobowe osób ubiegających...

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Miejsce prowadzenia rejestru : Pokój nr 7 - stanowisko pracy d/s organizacyjno- kadrowych 2. Sposób i zasady udostępniania rejestru : Rejestr zawiera informacje o wydanych zezwoleniach na napoje alkoholowe dla podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy.