Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr petycji

REJESTR PETYCJI W GMINIE HARASIUKI

Rejestr osob o nieuregulowanym obowiążku do slużby wojskowej.

1. Miejsce prowadzenia rejestru : Pokój nr 2 - stanowisko d/s obronnych 2. Sposób i zasady udostępniania rejestru : Rejestr nie podlega udostępnieniu.

Ewidencja zawartych umów na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości

1. Miejsce prowadzenia ewidencji : Pokój nr 10 - stanowisko d/s ochrony srodowiska 2. Sposób i zasady udostępniania ewidencji : Ewidencja zawiera informacje o wlascicielach gospodarstw domowych z ktorymi są zawarte umowy z ZGK Sp. zoo w Krzeszowie na odbiór odpadów od właściecieli nieruchomości. Ewidencja prowadzona na...

Rejestr decyzji w sprawach podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

1. Miejsce prowadzenia rejestru : Pokój nr 1 - stanowisko d/s wymiaru podatków 2. Sposób i zasady udostępnienia rejestru : Rejestr nie podlego udostępnieniu.

Rejestr oswiadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych

Rejestr składanych zgodnie z przepisami oświadczeń majątkowyych składanych przez : - radnych rady gminy w Harasiukach, - Zastępcę Wójta, Sekretarz i Skarbnika Gminy, - pracowników urzędu wydających decyzje z upoważnienia Wójta, - kierowników jednostek organizacyjnych gminy 1. Miejsce prowadzenia rejestru: Rejestr...

Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Gminy i radnych.

1. Miejsce prowadzenia rejestru : Pokój nr 15 - stanowiska d/s obsługi Rady Gminy i Wójta. 2. Spośób i zasady udostępniania rejestru : Rejestr zawiera informacje o wnioskach i opiniach podejmowanch przez Komisje Rady Gminy oraz wnioski zgłaszane przez radnych. Rejestr jest do wglądu na miejscu w urzędzie. ...

Rejestr zarządzeń Wojta Gminy

1. Miejsce prawadzenia rejestru : Pokój nr 15 - stanowisko d/s obsługi Rady Gminy i Wójta tel. 879-13-06 w. 33 2. Sposób i zasady udostępniania rejestru : Rejestr zawiera informacje o wydanych zarządzeniach przez Wójta Gminy z podaniem , numeru, daty wydznia i w jakiej sprawie. Rejestr udostępnia się na miejscu wszystkim...

Rejestr uchwał Rady Gminy

1. Miejsce prowadzenia rejestru : Pokój nr 15 - stanowisko d/s obsługi Rady Gminy i Wójta tel. 879-13-06 w. 33 2. Sposób i zasady udostępniania rejestru : Rejestr zawiera informacje o podjętych przez Radę Gminy uchwałach z podaniem, daty, numeru uchwały i czego dotyczy. Rejestr jest do wglądu na miejscu w urzędzie. ...

Księga rejstrowa instytucji kultury

1. Miejsce prowadzenia rejestru : Pokój nr 8 - Sekretarz Gminy 2. Sposób i zasady udostępniania rejestru : Rejestr zawiera informacje o zarejstrowanych samorzadowych instytucjach kultury działających na terenie gminy. Wgląd do rejestru ma prawo każdy zainteresowany.

Rejestr poświadczeń zamieszkania

1. Miejsce prowadzenia rejestru : Pokój nr 2 - stanowisko pracy d/s ewidencji ludności tel. 879-13-06 w. 42 2. Sposób i zasady udostępniania rejestru : Rejestr zawiera informacje o wydanych poświadczeniach zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Harasiuki. Ze względu na to, że rejestr zawiera dane osobowe osób ubiegających...