Przedmiot działalności i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zadania Wójta Gminy

Do zadań Wójta Gminy należy: 1) zapewnienie realizacji ustalonych zadań Urzędu poprzez nadzór i skuteczną kontrolę ich wykonania przez wszystkich pracowników samorządowych w nim zatrudnionych, 2) nawiązywanie i rozwiązywanie – na podstawie powołania i odwołania przez Radę Gminy - stosunku pracy ze Skarbnikiem, Sekretarzem...

Przedmiot działalności

Wójt, stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym, pełni różnorodne funkcje i ma różne uprawnienia w zależności od sfery działalności gminy. Wójt jest równocześnie jednoosobowym organem wykonawczym gminy reprezentującym ją na zewnątrz, jednoosobowym organem administracji publicznej w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania...