Majątek Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2008 r wynosił 89,81 ha, wartość 2 153 .564 złotych. Nieruchomości stanowiące własność gminy posiadają urządzone księgi wieczyste, dla tych które nie posiadają wystąpiono z wnioskami o ich założenie. Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez...