Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Harasiuki, dnia 2018-05-23

RRG.III.2710.2.2018

 

I N F O R M A C J A  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Działając w oparciu o art.  92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający   informuje,

że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Harasiuki”, najkorzystniejszą ofertę złożył  Wykonawca :

 

Zakład Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Krzeszowie

ul. Biłgorajska 16, 37 – 418 Krzeszów

 

Uzasadnienie wyboru :

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego , otrzymała najwyższą liczbę punktów, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, oraz  była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Zestawienie złożonych ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium „cena”

Liczba pkt. w kryterium

”termin płatności”

 

Łączna liczba  punktów.

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Krzeszowie

ul. Biłgorajska 16,

37 – 418 Krzeszów

 

 

60

 

40

 

100

 

 

                                                                                        /-/ Wójt Gminy

                                                                                        Henryk Bździuch

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2018 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Pelak
Ilość wyświetleń: 111
23 maja 2018 09:29 Paweł Pelak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)