Oferty inwestycyjne

Teren do zagospodarowania.

Przedstawiamy poniżej opis obszarów możliwych do zainwestowania na terenie Gminy Harasiuki woj. podkarpackie.

Przedmiotem tej oferty jest obszar o łącznej powierzchni 62,0 ha przyległy obustronnie do linii kolejowej szerokotorowej relacji Hrubieszów - Katowice przystosowanej do prowadzenia pociągów towarowych o ciężarze brutto 4000 ton, oraz normalnotorowej relacji Zwierzyniec - Stalowa Wola.

Ze względu na strukturę własności gruntów na tym terenie ok. 18,0 ha stanowi własność Gminy Harasiuki, natomiast 44,0 ha stanowi własność osób fizycznych. Grunty Gminy są to grunty rolne, natomiast grunty prywatne są częściowo zalesione /ok. 3 ha/, pozostała część to również grunty rolne.

 

Obszar ten dzieli się na trzy podobszary, które obrazuję szczegółowo.

 

Lokalizacja I / wg załącznika mapowego /

 

Obszar obejmuje 58 działek o łącznej powierzchni 20,33 ha położony w miejscowości Gózd, gmina Harasiuki w tym: 50 działek o pow. 17,50 ha stanowi własność Gminy Harasiuki, 8 działek o pow. 2,83 ha własność osób fizycznych - do wykupu.

Teren ten przylega do linii kolejowej dwutorowej. W chwili obecnej teren nieuzbroj ony, niezagospodarowany.

Układ komunikacyjny zewnętrzny :

  1. Od drogi krajowej E - 19 Rzeszów - Lublin około 15 km drogą powiatową nr 527 Zdziary - Huta Krzeszowska.
  2. Od drogi wojewódzkiej nr Zarzecze - Biłgoraj około 11 km drogą powiatową Harasiuki - Huta Krzeszowska - Jarocin
  3. Od drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przemyśl około 26 km drogą wojewódzką relacji Zarzecze - Biłgoraj oraz drogą powiatową Wołoszyny -Banachy.

 

 

W celu umożliwienia bezpośredniego dojazdu do tego terenu koniecznym jest budowa odcinka drogi dojazdowej od drogi powiatowej nr 104IR Zdziary - Huta Krzeszowska.

 

 

Lokalizacja II.

 

Teren bezpośrednio przyległy do linii kolejowej- dwutorowej / wąsko i szerokotorowej / jako przedłużenie wspomnianej lokalizacji nr I w kierunku wschodnim , stanowi własność osób fizycznych. Grunty te są w niewielkiej części zalesione / ok. 3,0 ha / , pozostała część to grunty rolne. Teren ten stanowi połączenie z istniejącą bocznicą kolejową / lokalizacja III / . Układ komunikacyjny jak w lokalizacji nr I..

 

 

Lokalizacja III.

 

Teren bezpośrednio przyległy do linii kolejowej- dwutorowej / wąsko i szerokotorowej / stanowiący obszar bocznicy kolejowej z placem utwardzonym masą mineralno-asfaltową. Właścicielem terenu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 311/1 są Polskie Koleje Państwowe.

Na w/w terenie istnieją obiekty budowlane tj. budynek biurowy, garaże, magazyny oraz wiaty. Opisywany obszar zasilany jest w energię elektryczną /linia SN oraz stacja trafo/, sieć wodociągową linię telefoniczną.

 

Istnieje możliwość wykupu gruntów i poszerzenia terenu.

 

Dobrze rozwinięty jest układ dróg wewnętrznych jak i dróg dojazdowych zewnętrznych :

  1. Dojazd od drogi krajowej E - 19 Rzeszów - Lublin około 16 km drogą powiatową Zdziary - Huta Krzeszowska.
  2. Dojazd od drogi wojewódzkiej nr 858 relacji Zarzecze - Biłgoraj około 6 km drogą powiatową Harasiuki - Huta Krzeszowska,
  3. Dojazd od drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przemyśl około 25 km drogą wojewódzką relacji Zarzecze - Biłgoraj i drogą powiatową Wołoszyny - do drogi nr 858.

 

W miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Harasiuki, który utracił swą moc z dniem 31 grudnia 2003 roku / zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym działki w obrębie „Karlichy" znajdowały się w terenie oznaczonym jako 16.13 SB - Rezerwa terenu pod lokalizację bazy przeładunkowo-handlowej.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zostanie dokonana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego pod potrzeby inwestora, w zakresie obowiązujących przepisów prawnych.

 

 

Kontakt:

  1. Wójt Gminy Harasiuki tel. 15 879 13 87,501 054 002
  2. Urząd Gminy Harasiuki tel. 15 879 13 06, e-mail harasiuki@zgwrp.org.pl

Zdjęcia

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012.10.24
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Gabriel Waliłko
Ilość wyświetleń: 5126
24 października 2012 14:32 Waldemar Kuś - Dodanie zdjęcia [scan3425_001_1024x768.jpg] do dokumentu.
24 października 2012 14:32 Waldemar Kuś - Dodanie zdjęcia [scan3424_001_1024x768.jpg] do dokumentu.
24 października 2012 14:31 Waldemar Kuś - Zmiana danych dokumentu.